ترامپ بیاید بهتر است/ترامپ در دشمنی با ایران رو بازی می کند
فعال سیاسی اصولگرا: برخی وانمود میکنند با آمدن بایدن مشکلات حل خواهد شد؛ درحالیکه این ترامپ است که رو بازی کرده و دشمنی آمریکا با ایران را نمایان می کند.

اصولگرایان برای بُرد در انتخابات ۱۴۰۰ به هر کاری دست نمی زنند
فعال سیاسی اصولگرا گفت: اصولگرایان اساساً چون پایبند به اصول‌، مبانی و اعتقاداتی هستند قرار نیست برای برنده شدن در انتخابات ۱۴۰۰ به هر ابزاری متوسل شوند.
شورای شهر نهادی اجتماعی است و با دیدگاه سیاسی اداره نمی شود
عضو سابق شورای شهر تهران گفت: باید دانست با دیدگاه سیاسی نمی‌شود شورای شهر را اداره کرد؛ شورای شهر یک نهاد اجتماعی است و البته کارکرد‌های خاص خودش را دارد.
فرمایشات رهبری خطاب به کسانی بود که شرایط داخلی کشور را نادیده گرفته اند
مرتضی طلایی نوشت: بیانات مقام معظم رهبری رویکرد جدیدی نبود؛ بلکه تذکر جدی بود خطاب به دوستانی که در بیان مواضع‌شان، به شرایط داخلی کشور توجه نمی‌کنند.